3 Φεβρουαρίου 2011

ANEK LINES - ΕΚΠΤΩΣΗ EARLY BOOKING 30%

30% Έκπτωση Early Booking
H έκπτωση ισχύει για αναχωρήσεις στις γραμμές Αγκώνας και Βενετίας έως 11/01/2012. •Για κρατήσεις και έκδοση εισιτηρίων έως 28/02/2011.


•Για τους ναύλους μεμονωμένων επιβατών και οχημάτων κατηγορίας 1 ή 2 (δεν ισχύει για εισιτήρια campers). •Για εισιτήρια απλής μετάβασης ή μετ’επιστροφής συγκεκριμένης ή ανοιχτής ημερομηνίας επιστροφής. •Τα εισιτήρια με έκπτωση EARLY BOOKING που έχουν εκδοθεί δεν μπορούν να ακυρωθούν. Μπορούν να αλλάξουν ημερομηνία αναχώρησης καταβάλλοντας την διαφορά ναύλου σύμφωνα με τις τιμές που ισχύουν σε κάθε αναχώρηση ή να μετατραπούν σε εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας. •Τα ΟΡΕΝ εισιτήρια μπορούν να αντικατασταθούν χωρίς επιπλέον χρέωση σε εισιτήρια συγκεκριμένης ημερομηνίας έως 28/02/2011 εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα. •Οποιαδήποτε περαιτέρω αλλαγή επιβαρύνεται με διαφορά ναύλου σύμφωνα με τις τιμές που ισχύουν σε κάθε αναχώρηση. •Τα εισιτήρια που έχουν μετατραπεί σε ανοικτής ημερομηνίας δεν δικαιούνται επιστροφής ναύλου. •Η έκπτωση EARLY BOOKING ισχύει για περιορισμένη διαθεσιμότητα και είναι αθροιστική με οποιαδήποτε άλλη έκπτωση ή προσφορά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: