1 Φεβρουαρίου 2011

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ

Απαρέγκλιτη τήρηση του έλεγχου ταυτοπροσωπίας επιβατών ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών ζητά ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη από τον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος.
Σύμφωνα με εντολή του κ. Παπουτσή, οι εταιρείες έκδοσης εισιτηρίων οφείλουν στο εξής να καταγράφουν στο εισιτήριο το όνομα των επιβατών και να επιβεβαιώνουν τα στοιχεία τους κατά την επιβίβαση στο πλοίο, με την ταυτότητα ή άλλο προβλεπόμενο αποδεικτικό μέσο...

Από την πλευρά τους οι λιμενικές αρχές υποχρεούνται να προβαίνουν σε συνεχείς και επισταμένους ελέγχους προκειμένου να διαπιστώνεται η τήρηση εκ μέρους των υπόχρεων (εταιρειών - πλοίων - ναυτικών πρακτόρων) των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία υποχρεώσεών τους αναφορικά με την καταγραφή - επιβεβαίωση των στοιχείων των επιβατών που επιβιβάζονται στα πλοία, υπενθυμίζοντας ότι η υποχρέωση αυτή αφορά τόσο στα ατομικά όσο και στα ομαδικά εισιτήρια που εκδίδονται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: